لوگو آگاپه

موسسه نیکوکاری مهر هوشمند با شماره ثبت ۴۶۵۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۵۳۱۸۲ تحت نظارت وزارت کشور تاسیس و به عنوان سازمانی مردم نهاد، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و عام المنفعه فعالیت خود را با حضور جمعی از داوطلبین متعین و علاقمندان به نیکوکاری آغاز کرد.
آگاپه با بهره گیری از دانش روز دنیا و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی نوین و با استفاده از سرمایه های اجتماعی و نیروی انسانی متخصص در جهت تسهیل و گسترش احسان و نیکوکاری، توزیع بهینه منابع خیر، کاهش فقر مادی و معنوی جامعه از طریق، شبکه سازی، هوش مصنوعی، تسهیل ارتباطات، ایجاد ارزش محتوایی، اعتمادسازی و شفافیت اطلاعاتی فعالیت می نماید.
آگاپه، سامانه مهر هوشمند، پل ارتباطی میان خیریه ها و مددجویان است. همچنین مهرورزانی که می خواهند مددجوی نیازمندی را به بهترین خیریه متناسب با نیاز مددجو معرفی کنند، می توانند از این راهکار سریع، ساده و هوشمند استفاده کنند. با ثبت مشخصات مددجو در این سامانه، می توانید بهترین خیریه را در موقعیت جغرافیایی مناسب، تعیین و مددجو را به آن خیریه معرفی نمایید. با آگاپه، عشق ورزی بی قید و شرط و مهرورزی هوشمندانه را تجربه کنید.