محمد احسان متقی مدیرعامل آگاپه با رسانه عصر تشکل مصاحبه کرد
دسته‌بندی نشده

دسته بندی ۴ هزار سازمان مردم نهاد در آگاپه/ «دیجی کالا مهر» چگونه به نیکوکاری هوشمند کمک می کند؟

در همکاری مشترک دیجی‌کالا و آگاپه، سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسه‌های نیکوکاری توسط آگاپه اعتبارسنجی و خدمات شان ارزیابی می‌شود، سپس با توجه ...

ناوبری پست ها