روستاهای حاشیه حاجی‌آباد
آبادی سیستان و بلوچستان

پروژه سیستان و بلوچستان،معرفی روستاهای حاشیه حاجی‌آباد

پروژه سیستان و بلوچستان معرفی روستاهای حاشیه حاجی‌آباد روستایی در دهستان شورو بخش کورین شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این ...